Jste zde:   Domovská stránkaPUBLIKACENemáte pokladní systém? A víte, kolik peněz se vám měsíčně ztratí?
Vytvořeno 19. březen 2014 Kategorie: Publikace

Nemáte pokladní systém? A víte, kolik peněz se vám měsíčně ztratí?Snad každý dobrý restauratér, hoteliér či jiný gastronom ví, jak důležité je v dnešní době šetřit a zároveň být efektivní. Lze ale vůbec tyto dvě věci sloučit tak, aby vzájemně fungovaly? Samozřejmě, že to jde, ale je třeba hledat na správných místech a nemít oči stále zalepené oboustrannou páskou. Kde nejčastěji dělají čeští gastronomové chyby ve snižování nákladů, a jakou cestou se tedy vydat? To si povíme v následujícím článku.

 

 

 

Každý se snaží šetřit, ale ne vždy na správném místě

Každý se snaží šetřit, ale není to tak jednoduché. Podnikatelé, a to zejména v gastronomii, stále hledají různé cesty, jak co nejvíce snížit své náklady. Často snižují výplaty a odměny svým zaměstnancům, což je ale špatně. Proč? Protože je to pro zaměstnance demotivující. A demotivace vede k nekalým praktikám každého, kdo se cítí být nedoceněný. Umět ušetřit se zdá na první pohled jednoduché, ale dle statistik agentury AWGS.cz, která se zabývá poradenstvím a konzultacemi pro gastronomické provozy, většina podnikatelů šetří na nesprávných místech, viz například výše uvedený příklad se zaměstnanci.

To ale není jediné místo, kde se snaží gastronomové co nejvíce snižovat své náklady. O minimálních oficiálních výplatách, kdy zbytek odměny dostane zaměstnanec takzvaně na ruku (lépe řečeno načerno), kvůli odvodům za zdravotní a sociální, se ani bavit raději nebudeme. Snaha snižování nákladů se týká ale zejména moderních technologií, které jsou stále v očích gastronomické veřejnosti drahé. Jedná se především o pokladní systémy a registrační (fiskální) pokladny, které mimochodem nejsou v České republice zatím povinné, ale pravděpodobně do tří let, po vzoru našich Slovenských sousedů, budou. Plánuje to vláda Bohuslava Sobotky s účinností od 1. ledna 2017, a to za předpokladu, že se letos (2014) podaří prosadit potřebná změna zákonů.

 

Pokladní systém může ušetřit více peněz, než si myslíte

Pokladní systém může ušetřit více peněz, než si myslíteJak bylo zmíněno o pár řádků výš, pokladny či pokladní systémy chcete-li, jsou v očích veřejnosti stále drahé, což je ale velký omyl. Pravdou je, že pro každého podnikatele znamená termín “drahé” něco jiného. Pro někoho drahé znamená 5.000 Kč a někomu zase 100.000 Kč nepřipadá až tak moc. V tomto případě je třeba přemýšlet místo nad slovem “drahé”, spíše nad tím, za jak dlouho se investice do takového pokladního systému vrátí. Dá se jen stěží napsat nějaký univerzální návod, který vám prozradí, za jak dlouho přesně se vám tato investice vrátí. Podle dlouhodobých statistik agentury AWGS.cz netrvá návratnost investice do pokladního systému obvykle déle jak dva roky, a to bez ohledu na to, o jak velký podnik se jedná. Důležitá je samozřejmě určitá prosperita. Pokud je vaše restaurace nebo hotel ztrátový, samotný pokladní systém ho nezachrání. V takovém případě je lepší se obrátit například na již zmiňovanou společnost AWGS.cz, která má v České republice jedny z nejlepších gastronomických poradců a konzultantů v čele se známým gastronomem Petrem Vopátkem. Pojďme ale zpět k otázkám týkajících se financí, které vám může kvalitní pokladní systém ušetřit. V první řadě je třeba si položit jednu malou, ale dosti důležitou a zásadní otázku, která hraje v šetření peněz velkou roli, viz níže.

 

Máte pocit, že ve vašem podniku dochází k zaměstnaneckým ztrátám?

Zaměstnanecké ztráty se v gastronomii dělí na chtěné a nechtěné nebo také na úmyslné a neúmyslné. Mezi úmyslné zaměstnanecké ztráty patří například absence a umělá pracovní neschopnost, umělé prodlužování pracovního procesu cestou nesprávně evidované docházky, podíl na pracovní chybovosti, krádeže a neoprávněné obohacování, snížení výkonu a cíleně úmyslná neúčast na přesčasech. Mezi neúmyslné zaměstnanecké ztráty patří například nedostatek školení a vzdělávání personálu, častá fluktuace zaměstnanců, nízká efektivita pracovního procesu, neúmyslná chybovost při účtování, práce se zastaralými technologiemi nebo rovnou jejich absence a zkáza potravin a nápojů. Většinu těchto zaměstnaneckých ztrát lze eliminovat právě díky pokladnímu systému. Je třeba ale zmínit, že ne každý systém to umí. Musíte si vybrat takový systém, který obsahuje funkce, případně doplňkové moduly, které jsou na danou problematiku již připraveny. Takových systémů u nás ale moc nenajdete. Jeden z těch sofistikovanějších, který je vyvíjen speciálně pro tyto případy, je pokladní systém známé české společnosti AWIS. Jeho tradice sahá až do roku 1992.

 

Jak vám pokladní systém eliminuje zaměstnanecké ztráty

Pojďme si tedy detailněji rozebrat nejčastější zaměstnaneckou ztrátu, kterou vám může zmiňovaný pokladní systém velmi rychle a efektivně eliminovat. Jedná se o co jiného než o krádeže a neoprávněné obohacování.

 

Krádeže a neoprávněné obohacování zaměstnanců

Krádeže a neoprávněné obohacování zaměstnancůAsi většina z vás se určitě už někdy setkala se zjištěním, že zaměstnanec se neoprávněně obohacoval nebo lépe řečeno vás okrádal. Možností, jak kontinuálně okrádat svého zaměstnavatele, a to zejména v restauracích, je opravdu mnoho. Mezi ty nejčastější krádeže bezesporu patří prodej vlastních nápojů, ba dokonce i pokrmů. Dále pak klasické uloupnutí kusu masa či jiné potraviny ze skladu. Jen velmi těžko, spíš vůbec, se tomu dá bez pokladního systému zamezit. Pokud ale pokladní systém mít budete, funguje to tak, že veškeré skladové položky se do něj zaznamenají a připočítají, a při následném prodeji zase odečítají. U pokrmů je to navíc spojeno s recepturami a jejich normami. Tzn., že pokud kuchař dostane za úkol uvařit pokrm pro 100 lidí, může si ze skladu vzít a samozřejmě odečíst jen dané množství surovin, které povoluje norma receptu. Pak už se dá jen velmi těžko něco ukrást. Podobně to funguje i u nápojů. Co se koupí, to se eviduje ve skladovém systému, který je propojen s pokladnou. Co se prodá, se opět odečte. Výsledná kontrola se pak provádí při inventuře, kde navíc lze použít elektronickou váhu na alkohol, kterou lze s pokladním systémem AWIS též propojit.

Zkusme se tedy zamyslet nad konkrétním příkladem reálné krádeže, který nám poskytla agentura AWGS.cz ze svých zdrojů, které zjistila u několika svých klientů. Obsluha každý den prodá jednu litrovou láhev vlastního alkoholu. Jedná se o průměrnou vodku, která stojí zhruba 250 Kč. Z litrové láhve vodky udělá obsluha 25 panáků, přičemž jednoho panáka nelegálně prodá za přibližně 40 Kč. Tato částka samozřejmě neprojde pokladnou, protože obsluha není vedena k tomu, aby zákazníkům automaticky dávala účtenku. Každý den vás tedy obsluha dokáže připravit o celý 960 Kč vaší tržby a sama vydělá “čistých” 710 Kč. Když prodá měsíčně pouhých 10 litrů vodky, a že lze i mnohem více, připraví vás o celých 9.600 Kč tržby. 12 měsíců x 9.600 Kč = 115.200 Kč tržby kvůli jedné prodané láhvi vodky denně.

 

Zpět k návratnosti investice do pokladního systémy

Tak a teď se dostáváme zpět k výše zmiňované návratnosti investice za pokladní systém. Když vezmeme v úvahu, že si pořídíme kvalitní pokladní systém pro menší restauraci o zhruba 10 zaměstnancích, budeme potřebovat pokladní software, dotykový LCD monitor, počítač, skladový software a tiskárnu. To vše nabízí společnost AWIS za zhruba 36.000 Kč včetně DPH (dodáván s modulem MAPA STOLŮ zdarma) na svém eshopu pod položkou “Pokladní sestava AWIS GASTRO”. Takže investice se vám podle výše uvedeného příkladu prodeje vlastního alkoholu vrátí v podstatě už za pouhé 3 měsíce. A jednoduché počty nám též ukazují, že za zbylé ušetřené peníze, které vám může obsluha během jednoho roku ukrást, si můžete pořídit další užitečné funkce a pokladní moduly pro tento pokladní systém. Když tedy reálně ušetříte 79.200 Kč (zachráněná krádež 115.200 Kč mínus pokladní sestava AWIS za 36.000 Kč), můžete si pořídit například:

To vše za 39.797 Kč včetně DPH. Takže vám pořád zbývá 39.403 Kč a za to si můžete koupit ještě kamerový systém nebo vzít svou drahou polovičku na celkem slušnou dovolenou.

 

RENÉHO RECEPTY

restaurace.jpg

Publikujeme

publikace

Systémy pro restaurace

Systémy pro restaurace

Systémy pro obchody

Systémy pro obchody

Systémy pro síť obchodů

Systémy pro síť obchodů

Systémy pro recepce

Systémy pro recepce


Konzultace a poradenství v gastronomiiAWIS Global Systems s.r.o. © 2016

Mystery shopping pro gastronomii - Ekonomika provozu pro restaurace - Systematická gastronomie - Poradenství a konzultace - Mystery shopping nejen v Praze a Brně